FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Pochopiť ako funguje ten „svet peňazí“, či konečne 🙂 rozumne hospodáriť a narábať s financiami tak, aby sme mali vždy dosť 🙂 na všetko potrebné, dôležité a nevyhnutné ale i na všetko to, čo nás teší…
Čítala som, že existujú dve možnosti ohľadom fungovania peňazí v našom živote – buď sa necháte ovládať peniazmi alebo ich ovládnete vy a stanete sa pánom nielen svojich peňazí, budete finančne slobodný a primerane nezávislý, budete o sebe rozhodovať a vy si budete vyberať… a môžete začať hneď teraz 🙂 je len a len na vás, čo si vyberieteale keď ste sa dočítali a doklikali až sem 🙂 tak vitajte… a ideme na to

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1

Čo je to FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ?

Finančná gramotnosť je schopnosť porozumieť základným ekonomickým pojmom a princípom.
Finančná gramotnosť je schopnosť efektívne použiť tieto vedomosti a nadobudnuté zručnosti na spravovanie vlastných financií.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 2

Čo je to AKCIA a kto je AKCIONÁR?

Akcia (SHARE) je jeden z typov cenných papierov, ktorý patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov s ktorým je spojené právo každého akcionára (spoločníka) podieľať sa na nielen na riadení spoločnosti ale aj na jej zisku, prípadne na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku.
Akcia potvrdzuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti jeho držiteľa – akcionára.
Akcia teda vyjadruje podiel jej majiteľa (akcionára) na majetku konkrétnej jednej akciovej spoločnosti.
Podľa veľkosti podielu (podľa množstva akcií) na celkovom počte všetkých akcií jednej akciovej spoločnosti, môže býť akcionár minoritný (menšinový) alebo majoritný (väčšinový). Väčšie množstvo akcií znamená väčšiu možnosť ovplyvňovať činnosť celej akciovej spoločnosti.
Trhová cena akcie podlieha značným výkyvom v závislosti od rôznych faktorov, tzn. akcie majú najvyššiu volatilitu z cenných papierov, ktoré sú dostupné na trhu.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 3

Čo je to VOLATILITA?

VOLATILITA (z angl. volatility = prchavosť/nestálosť/menlivosť) je rozsah a rýchlosť pohybu cien. Sledovaním volatility sa môžete pokúsiť odhadnúť prípadné riziko našej investície.
S volatilitou sa často spája miera rizika. Vo väčšine prípadov platí: čím je vyššia volatilita, tým je vyššie riziko a teda aj predpokladaný výnos. Platí to aj naopak, s nižšou volatilitou sa spája nižšie riziko a teda aj nižší výnos. Pri vysokej volatilite podstupujete riziko, pretože v momente, kedy chcete aktívum predať, môže byť trhová cena ďaleko pod kúpnou cenou a teda obchod je pre vás stratový.
Na druhej strane môžete lacno kúpiť napr. akcie a predať ich v čase, keď bude ich cena nadhodnotená a ste ziskový.
Najmenej volatilné sú peňažné trhy, potom dlhopisové trhy a najviac akciové trhy.

Čo je to AKCIOVÝ TRH?

Akciový trh (STOCK MARKET) umožňuje nakupovať a predávať existujúce akcie a jednotlivým spoločnostiam získavať peniaze vydaním nových akcií.

Akciový trh je organizovaný trh s cennými papiermi, ktorého všetci účastníci sa riadia podľa už existujúcich pravidiel a funguje v organizovanej podobe vo forme burzy cenných papierov. Na burze sa obchoduje nielen s akciami ale napríklad aj s dlhopismi, opciami, rôznymi komoditami (ropa, zlato, elektrina, kakao…), investičnými certifikátmi… atď.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 4

Najvýznamnejšie burzy

 • NYSE (New York Stock Exchange) – Wall Street
 • NASDAQ – americká technologická burza
 • Shanghai Stock Exchange – Čína
 • EURONEXT – najväčšia európska burza
 • London Stock Exchange –  Veľká Británia
 • Deutsche Borse vo Frankfurte – Nemecko
 • Japan Exchange Group – Japonsko

Čo je to DLHOPIS?

Dlhopis je cenný papier, ktorý môže vydať emitent napr. štát, banka, mesto alebo aj iný subjekt zapísaný v obchodnom registry.
Dlhopis je dlhodobý záväzok emitenta k majiteľovi cenných papierov. Emitent sa zaväzuje podľa vopred stanovených podmienok, kedy a koľko financií vrátane úrokov bude vyplatených držiteľovi dlhopisov.

Kto je EMITENT?

Emitent je napr. štát, banka, mesto, podnik alebo iný oprávnený subjekt – občan (ten môže vydať len zmenky a šeky), ktorý môže emitovať (vydávať) finančné nástroje a to napr.:

 • peniaze – emisia peňazí
 • ceniny – poštové známky, kolky… atď.
 • cenné papiere – dlhopisy, zmenky, akcie… atď.

Emitent vydaním (emisiou) dlhopisov získa kapitál na financovanie svojej činnosti a investor (majiteľ či držiteľ dlhopisov) má možnosť na zisk.
Po uplynutí doby splatnosti emitent daný dlhopis odkúpi a zaplatí aj úroky, ktoré sú ziskom investora.

Dlhopisy môžete nakupovať buď priamo od firem alebo prostredníctvom internetových stránok emitentov dlhopisov alebo v rámci dlhopisového podielového fondu.

Čo je to EMISIA DLHOPISOV?
Podnik môže emitovať svoje podnikové dlhopisy, aby získal napríklad ďalšie finančné zdroje.
Štát zvyčajne emituje štátne dlhopisy za účelom financovania svojich výdavkov a splácania dlhov.

Čo je to EMISIA AKCIÍ?
Akciová spoločnosť, emituje svoje akcie a predáva ich napr. za účelom získavania kapitálu, čo je vlastne hlavným cieľom burzy cenných papierov.

Čo je to cenný papier?

Cenný papier je listina vydávaná emitentom, ktorý jej vydaním získava finančné prostriedky na financovanie svojho podnikania.
Kúpou týchto cenných papierov získava nakupujúci možnosť investovat svoje peniaze a zároveň tak získava moźnosť vytvoriť pre seba zisk.
Cenné papiere teda predstavujú tzv. pohľadávku voči subjektu (emitentovi), ktorý cenný papier vydal. O emitentovi môžeme povedať, že je dlžník a subjekt, ktorý vlastní daný cenný papier je tzv. veriteľ.
Cenný papier je listina, ktorá potvrdzuje dlh, ktorý má emitent, ktorý cenný papier vydal, splatiť.

Obchodovanie s cennými papiermi

S cennými papiermi sa dá obchodovať buď na kapitálovom alebo peňažnom trhu.
Na kapitálovom trhu se obchoduje s dlhodobými cennými papíermi na viac ako jeden rok.
Na peňažnom trhu sa obchoduje s krátkodobými cennými papiermi (zmenky, šeky), na menej ako jeden rok či presne len jeden rok.


Komentáre (11)
a....g
20 januára, 2021

Thank for your writting! I have read through some similar topics! However, your article gave me a very special impression, unlike other articles. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!

Odpovedať
  L....a
  20 januára, 2021

  thanks and good luck 🙂

  Odpovedať
customer
19 januára, 2021

Thank you for making me aware of this news.

Odpovedať
customer
18 januára, 2021

Thank for your writting! I have read through some similar topics! However, your article gave me a very special impression, unlike other articles. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!

Odpovedať
d....a
27 decembra, 2020

Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

Odpovedať
  Maya
  27 decembra, 2020

  thanks and good luck 🙂

  Odpovedať
m...a
26 decembra, 2020

You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most individuals will agree with your site.

Odpovedať
money making
31 augusta, 2020

You are my intake , I possess few blogs and often run out from to post . Carmel Lefty Leclair

Odpovedať
  Maya
  14 septembra, 2020

  Thank you for your interest and time spent on my blog. Good luck and success for your business 🙂 maya popok.biz

  Odpovedať
Full refund
30 augusta, 2020

Olá e obrigado por este blog é uma verdadeira inspiração ..
Mattie Stevy Ruckman

Odpovedať
  Maya
  14 septembra, 2020

  Gracias por su interés y el tiempo dedicado a mi blog. Buena suerte y éxito para tu negocio, maya popoki.biz

  Odpovedať
Zanechať komentár

Nákupný košík

×